GIẢNG VIÊN: DU QUỐC TIÊN

Ông Du Quốc Tiên – Certified Business Coach

Quản lý dự án cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia.
Nhà Huấn luyện Du Quốc Tiên từng đảm nhiệm vị trí quản lý và tổ chức thi công dự án công nghiệp với giá trị trên 500 tỷ VNĐ cho nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ như Cocacola, Uniliver, Nestle, P&G,…với kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp, bao gồm: Quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí đầu tư, truyền thông hiệu quả và phân công công việc hợp lý.

Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tái cấu trúc và xây dựng hệ thống quy trình
Nhà Huấn luyện Du Quốc Tiên là một chuyên gia tư vấn tái cấu trúc, xây dựng quy trình và hệ thống cho nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn tại Việt Nam. Anh hiện là giám đốc điều hành công ty TNHH Smartviet, một thương hiệu uy tín và tiên phong cung cấp các giải pháp tái cấu trúc và hệ thống hóa doanh nghiệp hiệu quả, thông minh và linh hoạt nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, phù hợp với tiến trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

+ Huấn luyện và chuẩn hóa kiến thức để doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững.

+ Đến năm 2020, trở thành một trong 05 nhà huấn luyện doanh nghiệp (DN) được yêu thích nhất trong khu vực.
+ Tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho DN.
+ Giúp doanh nhân VN phát triển DN.
+ Đóng góp nhiều hơn vì một đất nước VN văn minh và phát triển.
+ Đến tháng 10/2016, nội địa hóa các công cụ của ActionCOACH phù hợp với 60% DNVN.
+ Đến năm 2018, góp sức cùng đội ngũ ActionCOACH Asia đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực đạt chuẩn phục vụ cho nhu cầu của DNVN.