GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VINH QUANG

Nguyễn Vinh Quang – Founder & Chairman Hoang Nguyen Academy

  • Chuyên gia Digital Marketing uy tín, đã và đang trực tiếp tư vấn cho nhiều doanh nghiệp vạch ra chiến lược và lên kế hoạch phát triển các chiến dịch tiếp thị số.
  • Giảng viên đầy tâm huyết của các khóa học về E-commerce (thương mại điện tử) và  Digital Marketing. Đến với các khóa học do anh Nguyễn Vinh Quang đứng lớp, học viên luôn cảm nhận được sự chuyên nghiệp từ khâu tư vấn, hỗ trợ trong học tập đến hỗ trợ sau khóa học.

Ông có Sứ mệnh và tầm nhìn:

  • Sứ mệnh: Giúp doanh nghiệp quản lý và kinh doanh hiệu quả với tư duy mới, thông minh, đơn giản và chuẩn mực thông qua các khoá đào tạo, huấn luyện.
  • Tầm nhìn: Đào tạo và huấn luyện 10,000 Starup Việt Nam phát triển, đưa doanh nghiệp Việt Nam hoà nhập quốc tế.