Tại sao là CEO Tương lai?

CEO được viết tắt từ = “Cheap” Executive officer or “Chief” executive officer là do bạn quyết định?
Bạn sẽ là một nhà Quản trị trong tương lai giúp cho chính chúng ta thịnh vượng cùng bao anh em theo bước?
Hay chỉ là một “chức danh” có xác không hồn, không tự tin và luôn “sợ” chính mình và người khác “biết yếu điểm của mình”?

Hành động ngay hiện tại với một tương lai của chính “tôi”
Hãy là một CEO “Chất” của chính mình.

CEO tương lai! Chúng tôi tin bạn làm được!

“TƯƠNG LAI VIỆT NAM TRONG TAY CÁC BẠN!”

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, bất khả xâm phạm; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Hiện tại Việt Nam chúng ta có 612.000 Doanh nghiệp/ 96 triệu Dân số Việt Nam và Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 khoảng 53,5 triệu đồng/năm.So sánh với 21.500 Doanh nghiệp/ 5 triệu Dân số Singapore với thu nhập bình quân đầu người tại quốc đảo này gấp 21 lần Việt Nam. Lời giải là ở đâu?
Tất cả chúng ta ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và thịnh vượng cho riêng mình, cho gia đình mình tuy nhiên chúng ta đã chuẩn bị kiến thức cho những khó khăn, biến cố và lòng quyết tâm khi bước ra Biển lớn? Tư duy đã sẵn sàng? Kiến thức đã sẵn sàng? Trải nghiệm đã đầy đủ cho chuyến ra khơi “Vượt biển”?

SỨ MỆNH ĐỒNG HÀNH

Những doanh nghiệp đồng hành

DOANH NGHIỆP CÓ TÂM CÓ TẦM!

Những người chủ doanh nghiệp với hơn 10 năm kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, nhân sự, họ hiểu được các bạn đang thiếu những kiến thức, kỹ năng và những người bạn đồng hành như thế nào, vì họ cũng đã trải qua những quảng thời gian như bạn. Họ có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và họ đã hành động